Kategoriat
Ajankohtaista

Mielenosoitus Rojavan ja Kurdistanin puolesta Helsingissä 19.7.

Kutsukuva mielenosoitukseen Kurdistanin puolesta 19.7. Kuvitusmateriaalia sekä mielenosoituksen nimi, aika ja paikka.

Kaikki mukaan mielenosoitukseen Helsinkiin vaatimaan loppua sodalle ja puolustamaan Rojavaa ja Kurdistania tiistaina 19.7.! Tule Helsingin Kansalaistorille, Oodin eteen 19.7.2022 klo 17.00.

nn

Rojavan vallankumouksen kymmenentenä vuosipäivänä, marssimme Kurdistania puolustaaksemme ja protestoidaksemme kaikkia Kurdistaniin ja Pohjois-ja Itä-Syyrian autonomiselle alueelle kohdistuvia sota-operaatioita vastaan.

nn

Vaadimme:n- Suomen hallituksen ei tule sallia turvapaikanhakijoiden karkottamista Turkkiin eikä kurdiaktivistien luovuttamista Turkkiin. Tällaiset toimet tulisivat vakavasti vaarantamaan näiden ihmisten henkiä ja turvallisuutta.n- Suomen ei tule sallia minkäänlaista asevientiä Turkkiin. Purkamalla asevientikiellon Turkkiin, tukisi Suomen valtio Turkin armeijaa jälleen yhdessä kansanmurhassa kurdeja kohtaan. n- Sananvapaus ei ole myytävänä. Kieltämällä kurdien poliittisen toiminnan Suomessa, Suomi vahingottaisi raskaasti demokratian ja sananvapauden periaatteita, jonka puolesta ihmiset ovat kamppailleet ja menettäneet henkiään.n- Erdoganin kaltaisen diktaattorin ja valehtelijan, ei tule antaa vaikuttaa Suomen poliittisiin päätöksiin. Sen sijaan Suomen hallituksen tulisi osoittaa olevansa demokraattisten liikkeiden ja ponnistelujen puolella.

Kategoriat
Ajankohtaista

Liikkeelle yhdenvertaisuuden viestillä

Bannerikuvassa taustalla sateenkaarilippuja ja Ei Nato -rintamerkki sekä kuvan päällä teksti: 'Antikapitalistinen visio on välttämätön paremman tulevaisuuden luomiseksi ja perusturvan mahdollistamiseksi kaikille sekä monimuotoisuuden hyväksymiseksi kaikkialla. Taistelevaa Pridea!'.

Ihmisoikeuksien toteutumisen edistäminen ja syrjinnän kitkeminen haastaa mukaan luokkataisteluun ja kohti työväenluokan vapautumista systeemistä. Kommunistinuoret toivottaa kaikille sekä juhlivaa että taistelevaa Helsinki Pride -viikkoa sekä kannustaa osallistumaan Punaisen sateenkaaren kanssa kulkueeseen ja puistopiknikiin Helsingissä lauantaina 2.7.

n

nSateenkaarikansaan kohdistuva väkivalta, kuten viime viikonlopun Oslon terroriteko, sekä vähättelevä ja halveksiva kommentointi osoittaa joka kerta taistelun lujittamisen tarpeellisuuden. Rakenteissa ja instituutioissa vihalla ja epätietoisuudella on liikaa valtaa, eri puolilla käytävät sodat vievät tilaa myös paikalliselta ihmisoikeustyöltä sekä syrjintää tapahtuu monessa muodossa. Lääke näihin ongelmiin on näkyvän ja rohkean taistelun jatkaminen, joukkoliikkeiden yhteistyö, sivistyksen ja oikean tiedon tarjoaminen sekä kansalaisyhteiskunnan aktivismiin mukaan meneminen ja sen vahvistaminen. Muuta vaihtoehtoa ei ole.n

nRauhaa ja perusturvaa

nIhminen tarvitsee työtä ja perusturvaa, kotia, koulutusta ja rauhaa. Työ luo hyvinvointia myös sateenkaariperheeseen. Taistelu työstä ja toimeentulosta on tänään niin ankaraa, että moni ei pysty nousemaan puhumaan omien oikeuksiensa puolesta. Sateenkaarevat työläiset kärsivät porvarillisessa yhteiskunnassa intersektionaalisesta syrjinnästä: syrjintää tapahtuu muun muassa yhteiskuntaluokan, työelämän aseman sekä seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun vuoksi.

n

Vasemmistolaiset ja edistykselliset voimat yhdessä voivat tarjota poliittisia avauksia ja ratkaisuja ymmärtämällä, että yhteiskunnalliset kriisit liittyvät toisiinsa.

nVasemmistolaiset ja edistykselliset voimat yhdessä voivat tarjota poliittisia avauksia ja ratkaisuja ymmärtämällä, että yhteiskunnalliset kriisit liittyvät toisiinsa: kapitalismi tuhoaa ympäristön, säätelee ihmisten suhdetta omaan itseen ja ruumiillisuuteen sekä seksuaalisuutta, hyväksikäyttää seksuaalivähemmistöjä ja muita vähemmistöjä kuten maahanmuuttajia, ruokkii kansainvälisiä sotia, jotka puolestaan pakottavat ihmisiä lähtemään omista kodeistaan. Sateenkaarevat maahanmuuttajat joutuvat moninkertaisen syrjinnän kohteeksi turvapaikka- ja pakolaisprosesseissa.nnAntikapitalistinen visio on välttämätön paremman tulevaisuuden luomiseksi ja perusturvan mahdollistamiseksi kaikille sekä monimuotoisuuden hyväksymiseksi kaikkialla. Yhteisvertaisuustyötä on lisättävä työpaikoilla, ammattiyhdistysliikkeessä sekä syrjimätöntä kieltä on edistettävä.n

nTranslaista tulossa jo voimaan astuessaan vanhentunut

nTranslain uudistamisen kanssa on vitkuteltu aivan liian pitkään. Keväällä julkistettu luonnos esitykseksi uudesta translaista pitää sisällään monia oleellisia parannuksia ja ihmisoikeusloukkausten korjauksia, kuten transihmisten pakkosterilisaation vaatimuksen poiston, mutta luonnoksessa on edelleen isoja ongelmia ja siinä uhataan jättää alaikäiset transihmiset täysin ilman oikeutta korjata juridinen sukupuoli. Suomessa ei myöskään tunnisteta muuta kuin binääriset sukupuolet, joka on valtava epäkohta sukupuoli-identiteetin mukaisen rekisterimerkinnän mahdollisuuden edessä.nnHallituksen on muutettava lakiesityksen luonnosta ja laskettava siinä sukupuolen juridisen vahvistamisen ikärajaa. Lisäksi sukupuolen vahvistamiselle suunniteltu 30 päivän harkinta-aika on poistettava luonnoksesta – sukupuolen vahvistamisen tulee olla ilmoitusluontoista. Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus on huomioitava sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä työntekijöiden koulutuksissa. Kaikkien oikeus asialliseen kohtaamiseen ja kohteluun on varmistettava. Kolmas juridinen sukupuoli on tunnustettava.n

nOn mentävä ongelmien juuriin

n

Vähemmistöihin kohdistuvan rakenteellisen syrjinnän poistamiseksi sekä syvälle juurtuneiden syrjivien ajatusmallien kitkemiseksi on tehtävä määrätietoista työtä. Asenteiden ja kulttuurin muuttaminen on haastavaa ja pitkällistä, mutta sitä on tehtävä sitkeästi aloittamalla muun muassa terveydenhuollossa ja oppilaitoksissa työskentelevien henkilöiden osaamisen päivittämisestä. Tätä työtä on tehtävä yhteistyössä yhdenvertaisuuden puolesta toimivien järjestöjen ja liikkeiden kanssa.

n

Ajankohtaisten ja nopeampien toimien rinnalla tarvitaan laajempaa systeemiajattelua. Kaikki yhteiskunnan ilmiöt ja ongelmat kytkeytyvät laajempiin rakenteellisiin ongelmiin, kuten luokkaeroihin, voittojen kasaantumiseen harvojen käsiin ja kaiken kaupallistamiseen, jotka ovat sisäänrakennettua toimintalogiikkaa kapitalistisessa järjestelmässä.

n

Ylipäätään poliittisessa päätöksenteossa on kuunneltava nykyistä huomattavasti enemmän asiantuntevien ihmisoikeusjärjestöjen ja edistyksellisten joukkoliikkeiden viestejä, sillä ne kertovat osaltaan tarvittavista muutoksista, joita ihmiset kaipaavat omaan arkeensa ja yhteiskuntaan.

nn

Ajankohtaisten ja nopeampien toimien rinnalla tarvitaan laajempaa systeemiajattelua. Kaikki yhteiskunnan ilmiöt ja ongelmat kytkeytyvät laajempiin rakenteellisiin ongelmiin, kuten luokkaeroihin, voittojen kasaantumiseen harvojen käsiin ja kaiken kaupallistamiseen, jotka ovat sisäänrakennettua toimintalogiikkaa kapitalistisessa järjestelmässä. Esimerkiksi eriarvoisuuden torjumisessa on huomattava, että eriarvoisuus juontuu kapitalismin luokkayhteiskunnasta, tuotantosuhteista ja tulonjaon kuiluista. Muu kuin hätäinen laastarointi vaatii systeemiin asti meneviä muutoksia. Haasteena on saada yhä useammat ihmiset ymmärtämään systeemiajattelun ja vaatimaan sen muutosta. nnKommunistit toimivat sellaisen maailman puolesta, jossa solidaarisuus voittaa syrjinnän ja työväenluokka ryhtyy toimimaan yhdessä yhteisen vastustajan, kapitalismin ja rahan vallan, kaatamiseksi. Kohti sateenkaarikansan ja työväenluokan vapautumista!

nn

***

nn

Helsinki Pride -kulkue lauantaina 2.7.2022. Punaisen sateenkaareen (SKP:n hlbtqia+ -ryhmä) kokoontumispiste on perinteisesti Aleksanterin patsaalla. Nähdään siellä ja siirrytään patsaalta lähempänä lähtöaikaa meille osoitettuun blokkipaikkaan. Nähdään patsaalla viimeistään klo 11.30.

nn

Punaisen sateenkaaren iso banderolli ’Queer on kaunista’, on tänä vuonna blokkimme tunnus. Tuo itse mukana SKP:n kannatuslippuja ja muita poliittisia blokkiimme sopivia tunnuksia. Kulkue lähtee klo 12.00 Saavumme Kaivopuistoon klo 13.00 alkaen Kulkueen pituus 2,8 km. Puistopiknik Kaivopuistossa klo 13-19. n

n

Vinkki: Ennen kokoontumista (alkaen klo 10.00) voi käydä tutustumassa JP Väisäsen, Heidi Linsenin ja Veera Kontulan taidenäyttelyyn ”Kohtaamisia” Helsingin kaupungintalon aulassa.

Kategoriat
Ajankohtaista

Kommunistinuoret on Politiikkaviikon yhteistyökumppani

Politiikkaviikon 2022 some-kuva.

Valtakunnallinen Politiikkaviikko pidetään 31.10.-4.11. yläkouluissa, toisen asteen opetuksessa ja muussa nuorisotoiminnassa. Kommunistinuoret osallistuu Politiikkaviikkoon yhteistyökumppanina Allianssin ja 34 muun järjestön ohella. Tämän vuoden Politiikkaviikon punaisen langan voi kiteyttää sanaan yhteistyö.

nn

Viidettä kertaa järjestettävä Politiikkaviikko on valtakunnallinen yhteiskunnallisen vaikuttamisen teemaviikko nuorille. Se on tapa käsitellä politiikkaa opetuksessa, nuorisotyössä, työpajoilla ja harrastustoiminnassa. Viikon kattoteema vuonna 2022 on miten politiikalla voidaan ratkoa kriisejä ja viheliäisiä ongelmia yhdessä eri mielipiteistä ja ideologioista huolimatta.

n

Nuorilla ja opiskelijoilla on ajatuksia, jotka eivät istu vanhan vallan kaavoihin, ja monesti saattaa tulla mieleen onko itse nuorena kuitenkaan oikea ihminen ehdottamaan asioita ja puhumaan politiikkaa. Haluamme sanoa tähän vahvasti kyllä!

n

Kommunistinuorina haluamme tuoda Politiikkaviikolle kansanvaltaisen viestin siitä, että politiikka, vaikuttaminen ja aktivismi ovat kaikkien asioita ja yhteiskunnassa arkisetkin asiat ovat poliittisia, sillä niitä muovaa ja niihin vaikuttaa poliittiset toimet. Nuorilla ja opiskelijoilla on ajatuksia, jotka eivät istu vanhan vallan kaavoihin, ja monesti saattaa tulla mieleen onko itse nuorena kuitenkaan oikea ihminen ehdottamaan asioita ja puhumaan politiikkaa. Haluamme sanoa tähän vahvasti kyllä! Ihmisten on vaadittava oikeutta päättää enemmän itse omista asioistaan. Siksi on rakennettava lähidemokratiaa ja luotava uusia foorumeita vaikuttamiselle ja kansalaiskeskustelulle. Eliitti ei omista politiikkaa.

nn

Oppilaitoksia ja nuorten ryhmiä haetaan nyt mukaan

n

Politiikkaviikkoon osallistuville oppilaitoksille ja nuorten ryhmille tarjotaan opetusmateriaaleja, joiden avulla voidaan käsitellä nuorten kanssa yhteistyön mahdollisuuksia ja erimielisyyksien ylittämistä erilaisten ongelmatilanteiden edessä niin politiikassa kuin nuorten arjessakin. Lisäksi Politiikkaviikon materiaalit tulevat sisältämään osiot nuorista rauhan ja turvallisuuden tekijöinä (perustuen Nuoret, Rauha ja Turvallisuus 2250 -päätöslauselmaan) sekä nuoren vaikutusmahdollisuuksista EU:ssa. Politiikkaviikon materiaaleista ja ohjelmasta tiedotetaan tarkemmin lähempänä.

nn

Ilmoittaudu mukaan Politiikkaviikkoon viimeistään perjantaina 28.10. klo 16.00!

Kategoriat
Ajankohtaista

”Kommunisteja tarvitaan enemmän kuin koskaan joukkoliikkeissä”

Kommunistinuorten tervehdys SKP:n edustajakokoukselle 11.-12.6.2022

nn

Hyvät toverit!

nn

On ilo tuoda täällä kommunistien talossa, Kotkan Karhulassa, pidettävään Suomen

n

kommunistisen puolueen edustajakokoukseen Kommunistinuorten tervehdys.

n

Nuorisojärjestö toivottaa kaikille edustajakokousedustajille ja seuraajille loistavaa

n

edustajakokousta ja odottaa hyviä päätöksiä, joilla SKP viedään yhdessä kohti uutta

n

nousua ja vaalivoittoa eduskuntavaaleissa ensi keväänä sekä sille kuuluvalle paikalle

n

rakentamaan vallankumouksellista liikettä Suomeen yhdessä muiden muutosta haluavien kanssa.

nn

Tämä edustajakokous on eräällä tapaa merkkipaalu Kommunistinuorille. Kolme vuotta sitten SKP:n edustajakokous päätti perustaa puolueen nuorisotyötä johtamaan uuden työryhmän, joka sai nimekseen Kommunistinuoret. Työryhmä aloitti kaiken työnsä lähestulkoon kokonaan nollasta. Mukana oli pieni, mutta motivoitunut porukka, joka lähti täyttämään sitä aukkoa, joka Suomen nuorisopolitiikan kentällä oli. Joidenkin kuukausien päästä edustajakokouksesta vuonna 2019 työryhmä päätti rekisteröityä yhdistykseksi, koska toiminta oltiin saatu uuteen vaiheeseen. Näin sai alkunsa Suomen punaisin nuorisojärjestö Kommunistinuoret ry.

nn

Tällä kertaa olemme laatineet edustajakokoukselle esityksen SKP:n nuorisopoliittisesta asiakirjasta sekä tehneet aloitteen työn käynnistämisestä SKP:n kielipoliittisen ohjelman laatimiseksi. Olemme luottavaisia puolueen ja nuorisojärjestön saumattoman yhteistyön tulevaisuudesta.

n

Kolme vuotta sitten SKP:n edustajakokous päätti perustaa puolueen nuorisotyötä johtamaan uuden työryhmän, joka sai nimekseen Kommunistinuoret. Työryhmä aloitti kaiken työnsä lähestulkoon kokonaan nollasta. Mukana oli pieni, mutta motivoitunut porukka, joka lähti täyttämään sitä aukkoa, joka Suomen nuorisopolitiikan kentällä oli.

n

Olemme Suomen ainoa käytännössä sosialismiin ja kommunismiin pyrkivä nuorisojärjestö. Me sekä puhumme vallankumouksesta että olemme myös valmiina toimimaan sen eteen. Toverien määrä Kommunistinuorissa on ajan myötä tasaisesti kasvanut, teemme kansainvälistä yhteistyötä ja pyrimme tuomaan toimintaamme esiin yhä näkyvämmin ja kuuluvammin.

nn

***

nn

Punaisen nuorisojärjestön tarjoamien ratkaisujen tarve on Suomessa ja maailmalla

n

ilmeinen. Työväenluokkaiset nuoret kärsivät porvarillisen politiikan ja kapitalistisen

n

systeemin jatkaessa työväenluokan riistämistä, jotta teettäjien ja talouseliitin taskuihin saataisiin yhä enemmän pääomaa.

nn

Inflaation kiihtymisen ja ostovoiman vähentymisen takia matalapalkkaisille aloille tarvitaan tuntuvat palkankorotukset. Ay-liikkeen on radikalisoitava linjaansa, jotta se kykenee täyttämään tehtävänsä työntekijöiden aseman parantamiseksi.

n

Jotta Suomi voisi toimia eskalaation vähentämiseksi ja uskottavana sillanrakentajana maailmalla sekä ylläpitää itsenäistä ulkopolitiikkaa, on Suomen irtauduttava Natosta ja valittava rauhanpolitiikan tie.

n

Työntekijöille on aika ryhtyä maksamaan työn vaativuustasoa vastaavaa parempaa palkkaa, joka poistaa toimeentuloongelmat ja mahdollistaa työntekijälle itselleen ja hänen perheelleen paremman elannon. Meillä on siihen varaa. Nykyisellään työntekijät joutuvat kamppailemaan toimeentulonsa kanssa, tekemään useampaa työtä ja turvautumaan sosiaaliturvaan. Yhdellä palkalla on voitava tulla toimeen.

nn

Kommunisteja tarvitaan enemmän kuin koskaan ay-liikkeessä ja muissakin

n

joukkoliikkeissä levittämään laajemmalle taistelevaa asennetta ja työntekijöiden

n

perspektiivistä lähtevää, motivoitunutta linjaa.

nn

Me jatkamme taistelua myös sotilasliitto Natoa vastaan. Jotta Suomi voisi toimia

n

eskalaation vähentämiseksi ja uskottavana sillanrakentajana maailmalla sekä ylläpitää itsenäistä ulkopolitiikkaa, on Suomen irtauduttava Natosta ja valittava rauhanpolitiikan tie. Asevaraisuuteen perustuva turvallisuus on kuoleman turvallisuutta. Suomen ei pidä lähteä sotien osapuoleksi tai lietsoa sotauhoa, vaan toimia rauhanliikkeitä ja kansalaisyhteiskuntaa tukien meillä ja maailmalla sekä edistää dialogia kohti pysyvää rauhaa. Yhteistyösuhteet ympäri maailmaa on pystyttävä rakentamaan uudestaan, sillä esim. ympäristökriisin ratkaisu ja ydinaseuhan poistaminen vaativat koko maailman ponnisteluja.

nn

Olemme Kommunistinuorissa ottaneet myös viime aikoina kantaa nuorten

n

mielenterveyspalveluiden ja opiskelijapalveluiden vahvistamisen puolesta sekä

n

peräänkuuluttaneet, että nuorten ja opiskelijoiden on saatava hoitoa, apua ja tukea

n

helposti ja nopeasti matalalla kynnyksellä. Ennaltaehkäisy on tässä avainsana. Matalan kynnyksen maksutonta mielenterveyspalvelua on oltava saatavilla ilman lähetteitä sekä myös lähetteellisten palvelujen saatavuutta on parannettava mm. muuttamalla psykoterapeutin koulutus maksuttomaksi.

nn

***

nn

Uusliberalistisen, markkinakeskeisen politiikan seuraukset on nähty jo pitkään.

n

Vaihtoehtona on kääntää yhteiskunnallisilla, rakenteisiin menevillä, muutoksilla kehitystä sosialistiseen suuntaan. Meillä on varaa parempaan politiikkaan.

nn

Vielä kerran, Kommunistinuorten puolesta, toverillista ja tarmokasta edustajakokousta kaikille!

Kategoriat
Ajankohtaista

Tarvitaan laajaa demokraattista käännettä

Taustalla kuva hävittäjähankintojen vastaisesta mielenosoituksesta sekä kuvan päällä teksti: 'Ihmisillä on ideoita, jotka eivät taivu vanhoihin kaavoihin. Tarvitaan rohkeutta kokeilla ennakkoluulottomasti uusia, vanhan vallan kyseenalaistavia toimintamuotoja.'.

Yleisen poliittisen ilmapiirin paikallaan junnaaminen, edistyksellisten aloitteiden puute ja näköalattomuus sekä korruptio ja poliitikkojen suhmurointi on jättänyt monille käsityksen, että edustuksellinen demokratia ei riitä. Ja eihän se riitäkään. Kritiikitön, pikainen ja epädemokraattinen Nato-prosessi alleviivaa kansan vaikutusvallan ja yhteiskunnallisen tietoisuuden lisäämisen tarvetta.

nn

Ihmisillä ei ole tämän päivän Suomessa edes tunnetta omista vaikuttamisen mahdollisuuksistaan edustuksellisten elinten kautta. Sen kertoo jo valtiollisten vaalien äänestysaktiivisuuden vähäisyys. Vaikka puolueet hallituksessa vähän vaihtuvatkin, niin kaikki nykyiset eduskuntapuolueet ovat sitoutuneet kapitalistiseen markkinatalouteen, rahan ylivaltaan ja sopeutuneet uusliberaaliin julkisten palvelujen heikentämislinjaan.

nn

Maamme porvariston unelma Nato-jäsenyydestä on toteutumassa oikeistomedian mielipiteenmuokkauksen avulla ja parlamentaarisen vasemmiston vahvalla tuella. Prosessia on edistetty ennennäkemättömällä kiireellä, sinisilmäisellä luottamuksella Yhdysvaltoihin ja rakentavan kritiikin totaalisella sivuuttamisella ja leimaamisella. Kasvaneen sotauhon ja militarismin ilmapiiri on saanut jopa rasistisia piirteitä. Vaikka Venäjän kansalla ei ole ollut oligarkkien tukeman Putinin imperialistiseen sotapolitiikkaan mitään tekemistä, on asiaton kielenkäyttö ja vihamielinen suhtautuminen venäläisiin ja venäläistaustaisiin ollut kasvussa Suomessa ja muualla.

n

Kokoomuslaisen Niinistön todellinen Nato-kanta ei liene olleen ikinä epäselvä, mutta siirto kansanäänestyksen esittämisestä sen kampitukseen on silti härskiä.

n

Nato-jäsenyyteen liittyvä – poliitikkojen, oikeistomedioiden sekä erilaisten ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittisten viranhaltijoiden dominoiva – keskustelu on ollut jälleen suora malliesimerkki Suomessa olevasta demokratiavajeesta. Presidentti Niinistö on koko virka-aikansa sanonut, että hänen mielestään Nato-jäsenyydestä tarvitaan kansanäänestys. Nyt kun sen aika olisi mahdollinen, kertookin hän, että pelkkä gallup riittää jäsenyyden tueksi. Kokoomuslaisen Niinistön todellinen Nato-kanta ei liene olleen ikinä epäselvä, mutta siirto kansanäänestyksen esittämisestä sen kampitukseen on silti härskiä.

nn

Päätöksenteon tulee olla mahdollisimman avointa ja julkista. Asukkaiden tiedonsaannin helpottaminen ja osallistumisen laajentaminen on tärkein keino ehkäistä ennalta korruptiota. Poliittisessa valmistelussa on oltava erilaisia vaihtoehtoja, joihin ihmisillä on mahdollisuus vaikuttaa erilaisten fyysisten foorumien ja vaikuttamistapojen sekä verkon avulla. On luotava edellytykset mahdollisimman monelle asukkaalle käyttää oikeuttaan vaikuttaa asioihinsa. Tarvitaan uusia kansalaisfoorumeita, joissa ihmiset voivat tuoda näkemyksiään esiin matalalla kynnyksellä.

nn

On kehitettävä lähidemokratiaa ja osallistuvaa budjetointia, jossa siirretään todellista päätösvaltaa asukkaille ja heidän valitsemilleen lähemmän tason edustajille, kuten aluelautakunnille, kunnanosavaltuustoille ja aluefoorumeille. Kansanäänestykset ja aloitteet kunnallisella, hyvinvointialueen ja valtakunnallisella tasolla ovat tärkeitä demokratian keinoja, joita ei saa politiikassa sivuuttaa vaan nimenomaan hyödyntää ja edistää.

n

Valta ei saa keskittyä enää yhtään enempää harvoihin käsiin. Politiikka- ja virkaeliitin sijaan on nyt kuultava ihmisiä ja demokratia on otettava porvareilta työväen haltuun.

nKansan vaikutusmahdollisuuksia tulee parantaa antamalla tiloja laajemmin maksutta asukkaiden käyttöön kunnissa sekä antamalla tietoja ja resursseja vaihtoehtoisten esitysten tekemiseen. Nuorisovaltuustoilla tulee olla todellista päätösvaltaa kuntien ja hyvinvointialuiden nuorisotyössä ja budjetissa sekä esitys- ja läsnäolo-oikeus valtuustoissa ja lautakunnissa.nnValta ei saa keskittyä enää yhtään enempää harvoihin käsiin. Politiikka- ja virkaeliitin sijaan on nyt kuultava ihmisiä ja demokratia on otettava porvareilta työväen haltuun. Ihmisillä on ideoita, jotka eivät taivu vanhoihin kaavoihin. Tarvitaan rohkeutta kokeilla ennakkoluulottomasti uusia, vanhan vallan kyseenalaistavia toimintamuotoja.