Aate & politiikka

Kommunistinuoret on Suomen kommunistisen puolueen (SKP) nuorisojärjestö. Meille ominaista on toiminta kapitalismia, rahan valtaa, epäoikeudenmukaisuutta, sortoa ja riistoa vastaan sekä työ uuden sosialistisen järjestelmän eteen, jossa edellä mainitut asiat eivät määritä kenenkään elämää. Päämääränämme on kommunistinen yhteiskunta, jossa ei ole esimerkiksi valtioita tai armeijoita.

Tänä päivänä epäoikeudenmukaisuus näyttäytyy monessa muodossa, muun muassa köyhyytenä, asunnottomuutena, kohtuulliseen elämiseen riittämättömänä toimeentulona, epävarman työn lisääntymisenä, rasismina ja syrjintänä sekä eläinten julmana kohteluna. Lisäksi ympäristökriisi aiheuttaa uhan elämälle ja monille lajeille. Ilmiöt ovat samalla kotimaisia että kansainvälisiä.

Yhteistä näille ilmiöille on niiden syntyperä: kapitalistinen voitontavoittelu sekä kapitalismin aiheuttamat luokkaerot, jotka synnyttävät eriarvoisuutta. Kapitalistinen tuotantotapa takaa sen, että valtaosa työväenluokan tekemän työn tuloksista päätyy omistavan luokan eli porvarien pussiin, vaikka jos työntekijät jakaisivat keskenään työn tulokset, nykyisen kaltaisia luokkayhteiskuntia ei olisi.

Mikäli luokkaeroja ei tiedosteta, työväenluokkaiset ihmiset asettautuvat toisiaan vastaan, vaikka työväenluokan pitäisi toimia yhdessä pääoman valtaa vastaan.

Olemme poliittisen nuorisotoiminnan kentällä ainutlaatuinen toimija, joka ei ole sitoutunut kapitalismiin ja markkinatalouteen sekä jolla on visio uuteen yhteiskunta- ja talousjärjestelmään, sosialismiin, siirtymisestä.

Kommunistinuoria tarvitaan tuomaan nämä asiat tietoisuuteen ja keskusteluun sekä toimimaan aidosti ihmisiä, eläimiä ja ympäristöä alistavien rakenteiden kumoamiseksi.

Klikkaa tästä auki Kommunistinuorten yleinen esite!