Tietosuojaseloste

Seloste päivitetty viimeksi 13.2.2024.

1. Rekisterienpitäjä ja yhteydenotto

Kommunistinuoret ry, jäljempänä ”yhdistys”, Viljatie 4 B 3. kerros, kommunistinuoret@gmail.com. Rekisteriasioita hoitavat pääsihteeri Jiri Mäntysalo ja taloudenhoitaja Erno Haverinen, joihin voi ottaa yhteyttä henkilötietoja tai tätä selostetta koskevissa asioissa yhdistyksen yleisen sähköpostin kautta.

2. Rekisterien nimet

Kommunistinuoret ry:n jäsenrekisterit henkilö- ja tukijäsenille sekä Liity jäseneksi -lomakkeet henkilö- tai tukijäsenyyttä hakeville kommunistinuoret.fi-verkkosivustolla.

3. Rekisteröidyt

Jäsenrekisterit sisältävät yhdistyksen jäsenet. Liity jäseneksi -lomakkeet säilyttävät kaikki lomakkeiden kautta lähetetyt yhteydenotot.

4. Rekisterien pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus

Perusteena on rekisteröidyn suostumuksella, jäsenyyden vuoksi tai muulla vastaavalla perusteella tapahtuva yhdistyksen toimintaan liittyvä henkilötietojen käsittely. Henkilötietojen käyttötarkoituksena on yhdistyksen jäsentilanteen seuranta, jäsenviestintä, tapahtumien suunnitteluun ja analysointiin liittyvät käyttötarkoitukset sekä tarvittaessa jäsentutkimus.

5. Käsiteltävät henkilötiedot

Jäsenrekisterit sisältävät rekisteröidyn perustietojen (nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron) lisäksi syntymäajan ja jäseneksi liittymisen päivämäärän.

6. Tietolähteet

Tietoja kerätään yhdistyksen verkkosivustolta (kommunistinuoret.fi) löytyvillä Liity jäseneksi -lomakkeilla, joita on kaksi – toinen henkilöjäseneksi ja toinen tukijäseneksi hakeville. Jäseneksi hakeva voi antaa tietonsa myös lähettämällä ne sähköpostilla tai yhdistyksen sosiaalisen median kanavien (Instagram, Facebook, TikTok, X, Threads, Bluesky, Mastodon, Discord) kautta.

7. Tietojen luovutus ja siirtäminen

Jäsenrekisterien tietoja ei luovuteta yhdistyksen tai SKP:n piirijärjestöjen ulkopuolelle eikä EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle.

8. Tietojen käsittelyn kesto

Henkilötietoja säilytetään rekistereissä sen aikaa, kun rekisteröidyn jäsenyys yhdistyksessä on voimassa. Liity jäseneksi -lomakkeet säilyttävät kaikki lomakkeella lähetetyt yhteydenotot niin kauan, kunnes ne lomakkeiden järjestelmän haltijan toimesta poistetaan.

9. Tietojen suojaus ja käsittelijät

Jäsenrekisterit sijaitsevat suojattuina tiedostoina pilvipalvelussa. Tiedostoihin on pääsy ja käyttöoikeus pääsihteerillä ja taloudenhoitajalla. Niistä otetaan toiminnan niin vaatiessa rajattuja kopiota tapahtumien järjestäjille. Tietojen suoja perustuu ennen kaikkea käsittelijöiden huolellisuuteen ja varovaisuuteen sekä tietosuojalain noudattamiseen.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa ja tarvittaessa pyytää tietojaan korjattaviksi sekä pyytää liittymislomakkeiden tallettamia tietojaan poistettaviksi. Tietojen tarkastuksen, korjauksien ja poistojen pyynnöt tulee osoittaa yhdistyksen yleiseen sähköpostiosoitteeseen.

11. Muutokset tietosuojaselosteessa

Selosteeseen voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia. Päivitämme ajantasaisen tietosuojaselosteen yhdistyksen verkkosivuille ja lisäämme näkyviin viimeisimmän muokkauspäivämäärän. Muutoksien ollessa merkittäviä tiedotetaan asiasta erikseen yhdistyksen verkkosivuilla ja some-kanavissa.