Mitä on kommunismi?

Aatteen perusasioita avaava teksti on julkaistu myös videolla puhuttuna – katso tästä!

​Aluksi hieman kertausta sosialismista. Jokin yksittäinen maa voi siirtyä sosialismiin, jolloin yhteiskunnan rakenteet toimivat oikeudenmukaisemmin, demokraattisemmin ja solidaarisemmin verrattuna nykyiseen kapitalistiseen systeemiin, jossa omistava kapitalistiluokka kerää yritysten ja työntekijöiden tekemän työn lisäarvon itselleen. Sosialismissa tämä lisäarvo on mahdollista jakaa yhteiseen hyvään esimerkiksi sitä kautta, että valtion omistuksessa olevien tehtaiden tuottoja voidaan käyttää muun muassa yhteisten palvelujen tai infran rahoitukseen.

Kun olemme siinä tilanteessa, että kaikissa maailman maissa on siirrytty sosialismiin ja on siten tapahtunut sosialistisia vallankumouksia, näiden maiden työläiset yhdistyvät ja ryhtyvät luomaan yhdessä kommunistista yhteiskuntaa, joka on maailmanlaajuinen. Näin tapahtuu maailmanvallankumous. Kommunismin kansainvälisen luonteen ja kapitalistiluokan nujertamisen takia kommunismissa valtiot ja armeijat käyvät tarpeettomiksi. Valtio siis marxilaisen käsitteistön mukaan kuoleutuu.

Kommunismin kansainvälisen luonteen ja kapitalistiluokan nujertamisen takia kommunismissa valtiot ja armeijat käyvät tarpeettomiksi.

Valtio on alun perin luotu, kommunistiteoreetikko Friedrich Engelsiä lainaten siksi, että ”luokkavastakohdissa liikkuva yhteiskunta on tarvinnut valtiota, riistävän luokan järjestöä pitääkseen riistettyä luokkaa pakkokeinoin tuotantotavan määrämien sortamisehtojen alaisena”. Nykykapitalismissakin tämä näkyy selvästi esimerkiksi palkkatyössä. Sorrettu luokka eli työnväenluokka joutuu myymään omaa työvoimaansa elantonsa takia kapitalistille, joka kerää suurimman osan työn tuloksista itselleen. Kapitalistisen valtion avulla pidetään huolta, että tuotantosuhteet pysyvät samoina ja porvariston etuihin ei kajota.

Sosialismissa valtiota voidaan hyödyntää proletariaatin eli työväenluokan tavoitteissa muuttaa yhteiskunnallisia rakenteita paremmiksi. Kommunismissa valtiolla ei kuitenkaan ole tarvetta ja voidaan puhua vapaudesta, kuten Karl Marx mainitsi. Vasta silloin on mahdollista toteuttaa todella täydellinen demokratia, todella ilman mitään poikkeuksia. Kapitalistisesta orjuudesta, kapitalistisen riiston lukemattomista kauhuista, julmuuksista, järjettömyyksistä ja inhottavuuksista vapautuneet ihmiset vähitellen tottuvat noudattamaan yksinkertaisia, vuosisatojen kuluessa tunnettuja, vuosituhannet kaikissa ohjeissa toistettuja yhteiselämän sääntöjä, noudattamaan niitä ilman väkivaltaa, ilman pakkoa, ilman alistamista, ilman pakottamiskoneistoa, jota sanotaan valtioksi.

Sosialismissa valtiota voidaan hyödyntää proletariaatin eli työväenluokan tavoitteissa muuttaa yhteiskunnallisia rakenteita paremmiksi. Kommunismissa valtiolla ei kuitenkaan ole tarvetta ja voidaan puhua vapaudesta, kuten Marx mainitsi.

Kommunismissa ihmiset ovat jakautuneet valtioiden sijaan yhteisöihin, jotka pyrkivät tuottamaan itse sen, mitä tarvitsevat. Yhteisön sisällä ei toteuteta palkkatyötä, sillä kommunistisessa yhteiskunnassa rahaa ei valuuttana tarvita, mutta jokainen tekee työtä yhdessä yhteisön hyväksi solidaarisuuden periaatteilla. Kantava ajatus on: ”Jokainen kykyjensä mukaan, jokaiselle tarpeidensa mukaan”.

On myös otettava huomioon, että teknologinen kehitys on siinä yhteiskunnan vaiheessa jo mahdollistanut sen, että varsinaista ihmistyövoimaa tarvitaan enää satunnaisesti tai huomattavasti hyvin paljon vähemmän kuin mitä nyt.

Kantava ajatus on: ”Jokainen kykyjensä mukaan, jokaiselle tarpeidensa mukaan”.

Kommunismista on olemassa paljon teoriaa ja kirjallisuutta. Silti on tarpeen muistaa, että tulevaisuudessa toteutuvaa kommunistista yhteiskuntaa ei kovin yksityiskohtaisesti ole tässä vaiheessa mahdollista hahmotella. Vaikka periaatteet pysyvät, niin käytäntö voi muovautua sen mukaan, miten asiat on parhainta järjestää. Työ kommunismin eteen aloitetaan haastamalla ja kumoamalla tämä nykyinen, ihmisille, eläimille ja ympäristölle tuhoisa systeemi, kapitalismi. Liity jäseneksi Kommunistinuoriin!

Kysyttävää? Laita viestiä somessa tai sähköpostilla kommunistinuoret@gmail.com!