Kategoriat
Ajankohtaista

Monipuolisia ja saavutettavia liikuntamahdollisuuksia!

Työväenluokan terveys on meille selkeä prioriteetti. Liikunta onkin siis luonnollinen ja tärkeä osa poliittista keskustelua. Liikuntapalvelut kuuluvat kaikille, eikä sitä ohjaavaa liikuntapolitiikkaa tule tehdä taloudellisten intressien ehdoilla.

nn

Haluamme edistää työssä ja opinnoissa tapahtuvaa hyöty- ja taukoliikuntaa. Vastustamme urheilun kaupallistamista ja voitontavoittelua sekä haluamme tukea jokaisen ihmisen liikkumisen mahdollisuuksia luomalla ja kehittämällä osallistuvia, esteettömiä ja ensisijaisesti maksuttomia liikuntapalveluja kunnissa. Pääsymaksu tai muu korvaus ei saa muodostua esteeksi liikuntapaikkojen käytölle.

nn

Asuinalueita ja uudisrakentamista suunniteltaessa on pyrittävä ratkaisuihin, joissa ihmisten luonnollisen liikkumisen mahdollisuudet säilyvät. Esteettömyys ja saavutettavuus ovat liikkumisen mahdollisuuksia kehitettäessä ja liikuntapaikkoja rakennettaessa ensiarvoisia lähtökohtia. Rakentamishankkeissa on otettava huomioon ympäristö, luonto ja eläimet.

Vastaa