Kategoriat
Ajankohtaista

Solidaarisuutta ja vahvistusta kaksikielisyydelle

Me kommunistit haluamme turvata ruotsinkielisten oikeudet käyttää omaa äidinkieltään palveluissa sekä edistää pohjoismaista yhteistyötä ja ruotsin kielen osaamista ja käyttöä yhteiskunnassa. Kielipolitiikalla on pyrittävä vihan ja ennakkoluulojen purkamiseen kielivähemmistöjä kohtaan. SKP:n Uudenmaan piirijärjestö ja Kommunistinuoret toivottavat hyvää ruotsalaisuuden päivää ja viikkoa.

Suomen kaksikielisyys on arvostettava asia, joka tulee nähdä vahvuutena yhteiskunnan monimuotoisuuden, kieliosaamisen ja kansainvälisyyden kannalta. Suomenruotsalaiset joutuvat kuitenkin liian monesti vihamielisen ja asiattoman kommentoinnin ja käytöksen kohteeksi. Joitakin vuosia sitten julkaistu ruotsinkielinen nuorisobarometri osoitti, että neljää kymmenestä ruotsinkielisestä nuoresta on kiusattu äidinkielen takia. Se on hyväksymätöntä. Kaikilla on oikeus puhua omaa äidinkieltään kadulla. Perustuslain ja kielilain takaama kaksikielisyys määrittelee oikeudet ruotsinkieliseen asiointiin julkisissa palveluissa.

Työväenliikkeen ruotsinkieliselle työlle aina tilausta

Kysymys kaksikielisyyden vahvistamisesta on mitä selkeämmin poliittinen kysymys. Hallituksella ja eduskunnalla on kaikki avaimet käsissään kielipolitiikan uudistamiseksi, kuten myös paikallisesti kunnissa on mahdollisuuksia uusien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Vaikka RKP on istunut lähes joka hallituksessa, kuten nyt Orpon ja Purran sinimustassa hallituksessa, ja puolue on koettu ruotsin kielen puolustajaksi, emme ole nähneet tarvittavia konkreettisia toimenpiteitä elinvoimaisemman kaksikielisyyden edistämiseksi.

RKP:hen luottaminen kielipuolueena ei vahvista sellaisten poliittisten voimien potentiaalia, joilla olisi uusia ideoita toisen kotimaisen kielen puolesta ja kunnianhimoisempaa asennetta kuin RKP:llä.

Jos työväenluokkaiset ja vasemmistolaisemmin ajattelevat ruotsinkieliset tyytyvät äänestämään RKP:tä kielikysymyksen takia, mahdollistetaan siten porvarillisen ja kylmän leikkauspolitiikan jatkuminen sekä sellaisten äärioikeistolaisten ja fasististen voimien kasvaminen ja jopa normalisointi, jotka ovat valmiita viemään myös kielivähemmistöjen oikeudet. RKP:hen luottaminen kielipuolueena ei vahvista sellaisten poliittisten voimien potentiaalia, joilla olisi uusia ideoita toisen kotimaisen kielen puolesta ja kunnianhimoisempaa asennetta kuin RKP:llä.

Pohjoismaisella kielellä yhteistyöhön

Monet perusteettomat ennakkoluulot rakentuvat siitä, kun oikeaa tietoa, ymmärrystä ja aitoa kontaktia – tässä kohtaa ruotsinkielisten kanssa – ei ole päässyt syntymään. Siksi ruotsin kielen näkyvyyttä ja läsnäoloa yhteiskunnassa on syytä vahvistaa. Nykyiset ruotsin tunnit peruskoulussa eivät aina riitä. Motivaatio-ongelmat voimistuvat, jos opetusmenetelmät eivät ole järin inspiroivia. Tarvitaan enemmän tilanteita ja foorumeita, joissa käytetään molempia kansalliskieliä yhdessä ja rakennetaan siltoja kieliryhmien välille.

Ruotsin kieli saattaa tarjota monille maahanmuuttajille matalamman kynnyksen opiskeluun ensimmäisenä kotoutumiskielenä erityisesti alueilla, joissa ruotsin kielen käyttöaste on merkittävä kuten isossa osassa Uuttamaata. Siksi sen asemaa on syytä vahvistaa kotoutumiskielenä.

Kieliosaamista vahvistamaan tarvitaan lisää ruotsin oppitunteja perusopetukseen ja toiselle asteelle. Ruotsi on myös palautettava kaikille yhteiseksi aineeksi ylioppilaskirjoituksissa. Kielenopetuksessa on hyödynnettävä monipuolisia opetusmenetelmiä sekä luotava innostavaa ilmapiiriä. Ruotsinopettajat ovat kertoneet, että suurin syy oppilaiden ja opiskelijoiden heikkoihin ruotsin kielen taitoihin on oppituntien riittämätön määrä.

Osaamisen perusta, joka rakentuu kolmen yhteisesti opittavan kielen pohjalle, antaa hyvän lähtökohdan oppia myös lisää kieliä joko opinnoissa tai omatoimisesti.

Vapaaseen kielivalintaan tähtäävät aloitteet eivät pyrkimyksistään huolimatta kykene lisäämään yhteiskunnan kieliosaamista laajalla perspektiivillä, sillä jatkossa yhteisesti opittavia kieliä olisi silloin äidinkielen lisäksi vain englanti. Monia hajautuvan kielivalinnan toiveita ei olisi myöskään kouluissa mahdollista toteuttaa. Osaamisen perusta, joka rakentuu kolmen yhteisesti opittavan kielen pohjalle, antaa hyvän lähtökohdan oppia myös lisää kieliä joko opinnoissa tai omatoimisesti.

Ruotsin kielellä on myös tärkeä asema pohjoismaisessa yhteistyössä ja kulttuuritoiminnassa. Huomionarvoista on, että esimerkiksi Pohjoismaiden passivapaan alueen luominen ei ole ollut Euroopan unionin ansiota vaan se on luotu pohjoismaisilla yhteistyösuhteilla.

SKP:n Uudenmaan piirijärjestö
Kommunistinuoret