Kategoriat
Ajankohtaista

Kommunistinuoret on Politiikkaviikon yhteistyökumppani

Politiikkaviikon 2022 some-kuva.

Valtakunnallinen Politiikkaviikko pidetään 31.10.-4.11. yläkouluissa, toisen asteen opetuksessa ja muussa nuorisotoiminnassa. Kommunistinuoret osallistuu Politiikkaviikkoon yhteistyökumppanina Allianssin ja 34 muun järjestön ohella. Tämän vuoden Politiikkaviikon punaisen langan voi kiteyttää sanaan yhteistyö.

nn

Viidettä kertaa järjestettävä Politiikkaviikko on valtakunnallinen yhteiskunnallisen vaikuttamisen teemaviikko nuorille. Se on tapa käsitellä politiikkaa opetuksessa, nuorisotyössä, työpajoilla ja harrastustoiminnassa. Viikon kattoteema vuonna 2022 on miten politiikalla voidaan ratkoa kriisejä ja viheliäisiä ongelmia yhdessä eri mielipiteistä ja ideologioista huolimatta.

n

Nuorilla ja opiskelijoilla on ajatuksia, jotka eivät istu vanhan vallan kaavoihin, ja monesti saattaa tulla mieleen onko itse nuorena kuitenkaan oikea ihminen ehdottamaan asioita ja puhumaan politiikkaa. Haluamme sanoa tähän vahvasti kyllä!

n

Kommunistinuorina haluamme tuoda Politiikkaviikolle kansanvaltaisen viestin siitä, että politiikka, vaikuttaminen ja aktivismi ovat kaikkien asioita ja yhteiskunnassa arkisetkin asiat ovat poliittisia, sillä niitä muovaa ja niihin vaikuttaa poliittiset toimet. Nuorilla ja opiskelijoilla on ajatuksia, jotka eivät istu vanhan vallan kaavoihin, ja monesti saattaa tulla mieleen onko itse nuorena kuitenkaan oikea ihminen ehdottamaan asioita ja puhumaan politiikkaa. Haluamme sanoa tähän vahvasti kyllä! Ihmisten on vaadittava oikeutta päättää enemmän itse omista asioistaan. Siksi on rakennettava lähidemokratiaa ja luotava uusia foorumeita vaikuttamiselle ja kansalaiskeskustelulle. Eliitti ei omista politiikkaa.

nn

Oppilaitoksia ja nuorten ryhmiä haetaan nyt mukaan

n

Politiikkaviikkoon osallistuville oppilaitoksille ja nuorten ryhmille tarjotaan opetusmateriaaleja, joiden avulla voidaan käsitellä nuorten kanssa yhteistyön mahdollisuuksia ja erimielisyyksien ylittämistä erilaisten ongelmatilanteiden edessä niin politiikassa kuin nuorten arjessakin. Lisäksi Politiikkaviikon materiaalit tulevat sisältämään osiot nuorista rauhan ja turvallisuuden tekijöinä (perustuen Nuoret, Rauha ja Turvallisuus 2250 -päätöslauselmaan) sekä nuoren vaikutusmahdollisuuksista EU:ssa. Politiikkaviikon materiaaleista ja ohjelmasta tiedotetaan tarkemmin lähempänä.

nn

Ilmoittaudu mukaan Politiikkaviikkoon viimeistään perjantaina 28.10. klo 16.00!

Vastaa