Kategoriat
Ajankohtaista

”Kommunisteja tarvitaan enemmän kuin koskaan joukkoliikkeissä”

Kommunistinuorten tervehdys SKP:n edustajakokoukselle 11.-12.6.2022

nn

Hyvät toverit!

nn

On ilo tuoda täällä kommunistien talossa, Kotkan Karhulassa, pidettävään Suomen

n

kommunistisen puolueen edustajakokoukseen Kommunistinuorten tervehdys.

n

Nuorisojärjestö toivottaa kaikille edustajakokousedustajille ja seuraajille loistavaa

n

edustajakokousta ja odottaa hyviä päätöksiä, joilla SKP viedään yhdessä kohti uutta

n

nousua ja vaalivoittoa eduskuntavaaleissa ensi keväänä sekä sille kuuluvalle paikalle

n

rakentamaan vallankumouksellista liikettä Suomeen yhdessä muiden muutosta haluavien kanssa.

nn

Tämä edustajakokous on eräällä tapaa merkkipaalu Kommunistinuorille. Kolme vuotta sitten SKP:n edustajakokous päätti perustaa puolueen nuorisotyötä johtamaan uuden työryhmän, joka sai nimekseen Kommunistinuoret. Työryhmä aloitti kaiken työnsä lähestulkoon kokonaan nollasta. Mukana oli pieni, mutta motivoitunut porukka, joka lähti täyttämään sitä aukkoa, joka Suomen nuorisopolitiikan kentällä oli. Joidenkin kuukausien päästä edustajakokouksesta vuonna 2019 työryhmä päätti rekisteröityä yhdistykseksi, koska toiminta oltiin saatu uuteen vaiheeseen. Näin sai alkunsa Suomen punaisin nuorisojärjestö Kommunistinuoret ry.

nn

Tällä kertaa olemme laatineet edustajakokoukselle esityksen SKP:n nuorisopoliittisesta asiakirjasta sekä tehneet aloitteen työn käynnistämisestä SKP:n kielipoliittisen ohjelman laatimiseksi. Olemme luottavaisia puolueen ja nuorisojärjestön saumattoman yhteistyön tulevaisuudesta.

n

Kolme vuotta sitten SKP:n edustajakokous päätti perustaa puolueen nuorisotyötä johtamaan uuden työryhmän, joka sai nimekseen Kommunistinuoret. Työryhmä aloitti kaiken työnsä lähestulkoon kokonaan nollasta. Mukana oli pieni, mutta motivoitunut porukka, joka lähti täyttämään sitä aukkoa, joka Suomen nuorisopolitiikan kentällä oli.

n

Olemme Suomen ainoa käytännössä sosialismiin ja kommunismiin pyrkivä nuorisojärjestö. Me sekä puhumme vallankumouksesta että olemme myös valmiina toimimaan sen eteen. Toverien määrä Kommunistinuorissa on ajan myötä tasaisesti kasvanut, teemme kansainvälistä yhteistyötä ja pyrimme tuomaan toimintaamme esiin yhä näkyvämmin ja kuuluvammin.

nn

***

nn

Punaisen nuorisojärjestön tarjoamien ratkaisujen tarve on Suomessa ja maailmalla

n

ilmeinen. Työväenluokkaiset nuoret kärsivät porvarillisen politiikan ja kapitalistisen

n

systeemin jatkaessa työväenluokan riistämistä, jotta teettäjien ja talouseliitin taskuihin saataisiin yhä enemmän pääomaa.

nn

Inflaation kiihtymisen ja ostovoiman vähentymisen takia matalapalkkaisille aloille tarvitaan tuntuvat palkankorotukset. Ay-liikkeen on radikalisoitava linjaansa, jotta se kykenee täyttämään tehtävänsä työntekijöiden aseman parantamiseksi.

n

Jotta Suomi voisi toimia eskalaation vähentämiseksi ja uskottavana sillanrakentajana maailmalla sekä ylläpitää itsenäistä ulkopolitiikkaa, on Suomen irtauduttava Natosta ja valittava rauhanpolitiikan tie.

n

Työntekijöille on aika ryhtyä maksamaan työn vaativuustasoa vastaavaa parempaa palkkaa, joka poistaa toimeentuloongelmat ja mahdollistaa työntekijälle itselleen ja hänen perheelleen paremman elannon. Meillä on siihen varaa. Nykyisellään työntekijät joutuvat kamppailemaan toimeentulonsa kanssa, tekemään useampaa työtä ja turvautumaan sosiaaliturvaan. Yhdellä palkalla on voitava tulla toimeen.

nn

Kommunisteja tarvitaan enemmän kuin koskaan ay-liikkeessä ja muissakin

n

joukkoliikkeissä levittämään laajemmalle taistelevaa asennetta ja työntekijöiden

n

perspektiivistä lähtevää, motivoitunutta linjaa.

nn

Me jatkamme taistelua myös sotilasliitto Natoa vastaan. Jotta Suomi voisi toimia

n

eskalaation vähentämiseksi ja uskottavana sillanrakentajana maailmalla sekä ylläpitää itsenäistä ulkopolitiikkaa, on Suomen irtauduttava Natosta ja valittava rauhanpolitiikan tie. Asevaraisuuteen perustuva turvallisuus on kuoleman turvallisuutta. Suomen ei pidä lähteä sotien osapuoleksi tai lietsoa sotauhoa, vaan toimia rauhanliikkeitä ja kansalaisyhteiskuntaa tukien meillä ja maailmalla sekä edistää dialogia kohti pysyvää rauhaa. Yhteistyösuhteet ympäri maailmaa on pystyttävä rakentamaan uudestaan, sillä esim. ympäristökriisin ratkaisu ja ydinaseuhan poistaminen vaativat koko maailman ponnisteluja.

nn

Olemme Kommunistinuorissa ottaneet myös viime aikoina kantaa nuorten

n

mielenterveyspalveluiden ja opiskelijapalveluiden vahvistamisen puolesta sekä

n

peräänkuuluttaneet, että nuorten ja opiskelijoiden on saatava hoitoa, apua ja tukea

n

helposti ja nopeasti matalalla kynnyksellä. Ennaltaehkäisy on tässä avainsana. Matalan kynnyksen maksutonta mielenterveyspalvelua on oltava saatavilla ilman lähetteitä sekä myös lähetteellisten palvelujen saatavuutta on parannettava mm. muuttamalla psykoterapeutin koulutus maksuttomaksi.

nn

***

nn

Uusliberalistisen, markkinakeskeisen politiikan seuraukset on nähty jo pitkään.

n

Vaihtoehtona on kääntää yhteiskunnallisilla, rakenteisiin menevillä, muutoksilla kehitystä sosialistiseen suuntaan. Meillä on varaa parempaan politiikkaan.

nn

Vielä kerran, Kommunistinuorten puolesta, toverillista ja tarmokasta edustajakokousta kaikille!

Vastaa