Kategoriat
Ajankohtaista

Kommunismin symbolien kieltämisen tavoite on perusteeton

Kommunismin symboleja, Kommunistinuorten logo ja teksti: 'Vapauden ja oikeudenmukaisuuden symbolimme'.

Petteri Orpon ja Riikka Purran äärioikeistohallituksen uusin tavoite selvittää mahdollisuutta kieltää kommunistiset symbolit Suomessa on epädemokraattinen ja epäoikeutettu. On perusteetonta rinnastaa kommunismi natsismiin. Kommunistinuoret eivät hyväksy sitä.

nn

Hallitus julkaisi tiedonannon rasismin torjumiseksi ja tasa-arvon edistämiseksi useiden ministerien ja poliitikkojen rasistisista teksteistä ja kommenteista koituneen keskustelun ja skandaalien jälkeen. Tiedonannon julkaiseminen oli hallituksen ”hätäratkaisu” keskustelun rauhoittamiseksi. Orpon ja Purran hallituksella ei ole uskottavuutta rasisminvastaiseen politiikkaan, koska hallituspuolueiden poliitikoilla on ollut erityisen vaikeaa pyytää anteeksi vihamielisiä kommenttejaan ja noudattaa omia pelisääntöjään.

nn

Tiedonannossa sanotaan, että hallitus selvittää mahdollisuutta kriminalisoida natsismin ja kommunismin symbolien käyttö, kun niitä käytetään aatteiden edistämistä tavoitellen.

nn

Natsismi ideologiana julistaa yhden väestönosan paremmuutta muihin nähden ja oikeutti miljoonien alempiarvoisiksi katsomiensa tappamisen. Kommunismi ajatuksena julistaa ihmisten tasa-arvoa. Tasa-arvon esteenä on kapitalistinen talousjärjestelmä, ja kommunistien päämääränä on sen kumoaminen. Sosialististen maiden johtajien murhat ja rikokset ihmisoikeuksia vastaan olivat kommunismin periaatteiden vastaisia, ja suomalaiset kommunistit ovat tuominneet nämä teot. Suomen kommunistiset järjestöt ovat rekisteröityjä, laillisia järjestöjä.

nn

Kommunistinuoret vaativat korjausta kommunismin symboleja koskevaan kohtaan 18 hallituksen tiedonannossa.