Kategoriat
Ajankohtaista

Kommunistinuorten vuosikokous: Hyvinvoinnin ja palveluiden rahoitus pysyvästi kuntoon!

Kommunistinuorten yhteiskuva Turussa 18.3.2023.

Oikeistolaiset puheet leikkauslistoista perustuvat valheellisiin ja virheellisiin väittämiin, joiden mukaan Suomesta olisi rahat loppu. Tosiasiassa rahaa riittää ja paljon on kiinni arvovalinnoista ja politiikan suunnasta. Isot yhtiöt tahkoavat valtavia voittoja samalla, kun työläisille elinkustannukset ovat nousseet. Rikkaiden ja rahasäkin renkien ei voida antaa jatkaa vapaamatkustajina. Kommunistinuoret toimii yhteiskunnallisen muutoksen eteen, jossa valtaa ja varallisuutta siirretään eliitiltä kansan suuren enemmistön, työväenluokan, käsiin.n

n

Verotusjärjestelmä tarvitsee remontin, jossa pääomia ja rikkaita aletaan verottamaan reilummin. Kyse on paitsi hyvinvoinnin ja palvelujen tarvitseman kunnollisen rahoituksen kuntoon laittamisesta, myös oikeudenmukaisuudesta. Julkisten palveluiden rapauttaminen on jatkunut 1990-luvulta tähän päivään asti. Hallitukset – kokoonpanosta riippumatta – ovat nähneet valtion järjestämät ja rahoittamat palvelut leikkauskohteina ja menoerinä. Tämä lyhytnäköinen politiikka on nyt johtanut siihen, että julkiset palvelut ovat kriisiytyneet. Ne eivät enää kestä jatkuvia leikkauksia, työntekijät ovat joustaneet äärirajoille asti, eivätkä palvelut riitä kaikille niitä tarvitseville.

nn

On saavutettu keikahduspiste, jossa on valittava, ryhdytäänkö asioita laittamaan kuntoon, vai jatketaanko verohelpotusten jakamista rikkaimmille ja palveluiden leikkaamista. Hyvinvointivaltion kriisien purkaminen vaatii rahoituspohjan uudistusta, jossa rahaa otetaan sieltä missä sitä on.

n

Valtion on otettava haltuun strategisesti tärkeät alat, kuten energian ja lääkkeiden tuotanto niin, että kansallistetuista yhtiöistä saadaan tuottavaa toimintaa samalla kun ne parantavat yhteiskunnan kriisinsietokykyä.

n

Tarvittavina verotusjärjestelmän muutoksina esimerkiksi veropohja on yhtenäistettävä niin, että pääoma- ja ansiotuloja verotetaan samoilla perusteilla progressiivisesti, pääomatulot on saatettava kunnallisverotuksen piiriin, omaisuuden ja pääoman verotusta on korotettava EU-maiden keskitasolle, työnantajien kansaneläkemaksun alennukset on peruttava sekä on palautettava varallisuusvero, pörssissä käytävän arvopaperikaupan varainsiirtovero ja yhteisövero 26 prosenttiin. Lisäksi energiayhtiöiden valtavia voittoja on leikattava välittömästi säätämällä ansaitsematonta voittoa leikkaava vero, jonka on koskettava myös TVO:ta ja sen osakkaita. Veronkiertoa ja haitallista verosuunnittelua on estettävä esimerkiksi edistämällä veronkierron tutkinnan toimia sekä tukkimalla verolainsäädännön porsaanreikiä.

nn

Valtion on otettava haltuun strategisesti tärkeät alat, kuten energian ja lääkkeiden tuotanto niin, että kansallistetuista yhtiöistä saadaan tuottavaa toimintaa samalla kun ne parantavat yhteiskunnan kriisinsietokykyä. Näiden yritysten kautta voidaan myös vaikuttaa työllisyyteen, järjestää edullisempaa asumista ja palauttaa valtaa yrityksiltä ihmisille.

nn

Kommunistinuoret kannustaa äänestämään Suomen kommunistisen puolueen ehdokkaita eduskuntavaaleissa radikaalin työväen etujen mukaisen yhteiskunnallisen muutoksen ja vallankumouksen hyväksi.

nn

Kommunistinuorten vuosikokous 18.3.2023